Čečova metoda a arteterapie

Čečova originální metoda využívá haptického působení na čisté bílé plátno, pod kterým se nachází vrstva černé magmatické barvy, která se objeví až v okamžiku doteku.Právě tento moment je tím vznešeným a krásným uměním. Metoda nemá ve světě obdoby a zatím ani pokračovatele. Jedná se o metodu patentovanou, unikátní a jedinečnou. Umělec zároveň tuto protlačovací metodu obohatil o reliéf, díky kterému mohou nevidomí svá díla spatřit hapticky – tedy způsobem, který je jim hluboce vlastní. Díky Čečově protlačovací metodě, která je ojedinělá nejen u nás, ale i ve světě, nám nevidomí mohou otevřít svůj skrytý svět plný emocí, přání a fantazie.

Velkým přínosem této metody spočívá v tom, že nevidomým lidem umožňuje haptický pohled na umělecká díla jiných nevidomých. Cílem je také objevit talentované nevidomé děti a tento talent v nich nadále rozvíjet. Z nevidomých dětí se pak bez ohledu na jejich handicap mohou stát uznávaní umělci. I v tom je Čečova metoda zcela unikátní.

Dino CecoDino Čečo ceco.cz