Cíle nadace

Cílem nadace je v první řadě cílená společenská a ekonomická integrace nevidomých do většinové společnosti. Toho se snaží dosáhnout mnoha způsoby, konkrétně:

pořádáním putovních výstav a workshopů, otevření ateliéru
• aplikací a rozvojem unikátní Čečovy arte-terapeutické metody pro nevidomé
• snahou začlenit Čečovu unikátní haptickou metodu do psychologických a psychiatrických souvislostí
• otevíráním a provozováním galerií v Praze (potažmo v ČR i Evropě), následně pak také edukačních center pro pedagogy a nadané nevidomé umělce
pedagogickou činností: snahou založit edukační centrum pro nevidomé, které by sloužilo k rozvíjení talentu nevidomých umělců a jejich snazšímu společenskému uplatnění
• snahou vytvořit Evropské centrum Artevide a mezinárodní edukační centrum v Praze (pro veřejnost odbornou i laickou)

Volny čas_3_144 Artevide 034 DSC 0571