O nadaci

Nadace ARTEVIDE byla založena v roce 2007 za účelem všestranné podpory umělecké a sociální činnosti nevidomých dětí, mládeže a sociálně slabých.

V návaznosti na filantropickou a charitativní tradici 19. a 20. století se jedná o moderní nadaci 21. století. Přináší postupy akademického malíře Dina Čeča, který je také uměleckým patronem Artevide. Formou různých unikátních tvůrčích metod, např. využitím protlačovací metody, umožňuje Artevide nevidomým dětem tvořit vlastní umělecká díla. U takových děl lze rozpoznat rozdílnost přístupů jednotlivých autorů.

Provoz spočívá především v organizaci samotných workshopů, kam chodí nevidomí malovat, kde s nimi pracují odborníci Evžen Perout a Dino Čečo za pomoci unikátní Čečovy haptické metody. Dále pořádání jednotlivých výstav a beneficí, atd. včetně běžných kancelářských činností potřebných k existenci nadace jako takové. Pro provoz a existenci nadace vůbec jsou klíčoví tito členové:

zuzanaorigZuzana Kopečná,
ředitelka Artevide

 Svou charitativní činnost nejprve započala v Klubu přátel dětí dětských domovů, kde působila 4 roky. Tam pochopila potřebu seberealizace v této činnosti a shodou okolností poznala malíře Čeča, jehož metoda malby a práce s nevidomou mládeží ji zaujaly.

 

 


diniorigDino Čečo,
akademický malíř

Čečova haptická metoda, patentovaná malířská technika, kterou vymyslel pro svou uměleckou tvorbu, se zvlášť uplatila u nevidomých umělců. To je pro umělce, který vystavoval v Česku i Německu, obrovskou životní satisfakcí.

 

 


 

evzenorigEvžen Perout,
speciální pedagog a arteterapeut

V současné době pracuje jako lektor v Ateliéru arteterapie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, vede ateliér hmatového modelování pro zrakově postižené na Konzervatoři Jana Deyla v Praze, pracuje jako kurátor pro edukaci v lektorském oddělení Sbírky orientálního umění NG v Praze. Je autorem knihy Arteterapie se zrakově postiženými.