Budoucnost nadace

Budoucnost nadace Artevide je spjatá nejen s nadšením vedení, dobrovolníků a samotných dětí a mládeže, ale i s financemi. Ty vůbec umožňují chod nadace, ale jejich nepravidelný tok ohrožuje její samotnou existenci. Proto si Artevide klade za cíl udržovat kontinuitu a základní provoz, tedy workshopy, kde nevidomá mládež dostává příležitost k arteterapii díky Čečově metodě. V plánu je zároveň přidat ke stávajícím službám, které nadace poskytuje nevidomým, i práci s různě handicapovanými jedinci.

Do budoucna je pro začátek vizí znovu otevřít galerii (potažmo galerie v ČR - hlavně v regionálních městech), která by byla po prvotních investicích aspoň částečně soběstačná a které by zároveň poskytovala pracovní příležitost a zkušenosti nevidomým. V současnosti nadace závisí na vedení a dobrovolnické činnosti, avšak situace není optimální. Je třeba i více zaměstnanců, kteří by se starali o chod na denní bázi, o komunikaci nadace s veřejností a médii atd.

Velkou ambicí je také rozšíření práce s mládeží, která díky fungování Artevide a Čečově metodě objevuje svůj talent, a vést je k umělecké tvorbě a vystavování. Začátky umělců bývají složité, o to více pak doléhají na takové, kteří jsou handicapovaní. Což jim ovšem dává do vínku jedinečný náhled na svět, unikátní vnímání a umělecký projev, který díky haptické metodě dovoluje vytvářet originální díla. Proto mezi cíle v této oblasti patří i snaha vystavovat umělce nejen ve vlastní zmíněné galerii (resp. galeriích), ale i pomoc s tvorbou katalogů, bookletů, včetně podpory při prodeji originálů či reprodukcí.
V pedagogické sféře by nadace kromě založení center ráda udělovala certifikáty, které by byly výstupem z kurzů práce haptickou metodou a které by opravňovaly k odborné práci s nevidomými

Nadace si přeje udržet si kontinuitu, ale zároveň se rozvíjet navzdory nepřízním osudu svého a nevidomých, se kterými pracuje. Vize samostatnosti není daleko, ale je třeba navázat spolupráci se sponzory, kteří by poskytli finanční a vědomostní kapitál, který by umožnil nadaci se rozvíjet.

DSC 0879 DSC 0774